PL EN DE
  • Home  /
  • Aktualne   /
  • Zachodniopomorski Szlak Żeglarski daje przykład

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski daje przykład

Dobre praktyki związane z wdrożeniem Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego były prezentowane we wtorek podczas konferencji promującej osiągnięcia projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.

Konferencja skierowana była do publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych zaangażowanych w działalność rewitalizacyjną oraz zainteresowanych przyszłą działalnością rewitalizacyjną planowaną do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej EU 2014-2020.

W jej ramach prezentowano przykłady dobrych praktyk rewitalizacji społecznej w aspekcie krajowym i międzynarodowym oraz model działań lokalnych partnerstw na obszarach objętych rewitalizacją opracowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”. Uczestnicy konferencji zapoznali się z metodą szkoleniową stanowiącą nowatorskie działanie w zakresie metodologii pracy ze środowiskami lokalnymi oraz osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, będącą rezultatem realizacji projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.

W trakcie dyskusji panelowej Sławomir Doburzyński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wskazywał na przebieg i efekty realizacji inwestycyjnych na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim w kontekście przekształceń przestrzennych i aktywizacji społecznej, jakie one przyniosły. Był to także asumpt do odniesienia w dyskusji do ogólniejszej kwestii deficytów w zagospodarowaniu terenów nadwodnych w Szczecinie i regionie.

Organizator konferencji było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

geschrieben von:Marta Dębek

Hinterlasse einen Kommentar